: تکنیکهای بخیه در جراحی دهان
Title:      تکنیکهای بخیه در جراحی دهان
Authors:      دکتر محمد محمدی ،دکتر محمد رضا طالبی اردکانی
ISBN-10(13):      0000000000
Publisher:      شایان نمودار
Publication date:     
Edition:     
Language:      English
Price:      ۱۱۵۰۰۰ ریال
Rating:      2.5 
Picture:      cover
Description: