صفحه اصلی چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
چگونه با سایت ما آشنا شدید؟

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
تبلیغات روزنامه همشهری
176  39.4%
موتورهای جستجو
171  38.3%
از طریق سایت های دیگر
58  13%
معرفی دوستان
29  6.5%
تبلیغات محیطی و بروشور
13  2.9%

تعداد رای دهندگان  :  447
نخستین رای  :  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۲
آخرین رای  :  چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۶