صفحه اصلی چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
چگونه با سایت ما آشنا شدید؟

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
تبلیغات روزنامه همشهری
172  39%
موتورهای جستجو
169  38.3%
از طریق سایت های دیگر
58  13.2%
معرفی دوستان
29  6.6%
تبلیغات محیطی و بروشور
13  2.9%

تعداد رای دهندگان  :  441
نخستین رای  :  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۲
آخرین رای  :  دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۲۲:۵۸