صفحه اصلی چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
چگونه با سایت ما آشنا شدید؟

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
تبلیغات روزنامه همشهری
168  39%
موتورهای جستجو
165  38.3%
از طریق سایت های دیگر
56  13%
معرفی دوستان
29  6.7%
تبلیغات محیطی و بروشور
13  3%

تعداد رای دهندگان  :  431
نخستین رای  :  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۲
آخرین رای  :  دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۳