صفحه اصلی چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
چگونه با سایت ما آشنا شدید؟

چگونه با سایت ما آشنا شدید؟
تبلیغات روزنامه همشهری
172  38.9%
موتورهای جستجو
170  38.5%
از طریق سایت های دیگر
58  13.1%
معرفی دوستان
29  6.6%
تبلیغات محیطی و بروشور
13  2.9%

تعداد رای دهندگان  :  442
نخستین رای  :  پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۲۲
آخرین رای  :  جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۵۵